Akkreditering mm.

v/ speciallæge dr. med. Samih Charabi

Klinik for Øre-, næse- og halssygdomme

Akkreditering mm.

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret den 23. november 2015 af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS). I linket kan der læses den tilhørende rapport.


Rapport for akkrediteringBrugerundersøgelser

Klinikken har i 2013 deltaget i en forbrugerundersøgelse. I linket kan der læses den tilhørende rapport


Rapport for brugerundersøgelser


Tilsynsrapport

I linket kan der læses Sundhedsstyrrelsens Tilsynsrapport


Tilsynsrapport


Godkendt leverandør af høreapparater

Klinikken er godkendt af DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium

til udlevering af høreapparater. I nedstående link kan beviset findes


Godkendelsesbevis


Copyright @ All Rights Reserved