Øre

v/ speciallæge dr. med. Samih Charabi

Klinik for Øre-, næse- og halssygdomme

Øresygdomme

Ved øresygdomme er der mulighed for at måle trykket i mellemøret (tympanometri), måle det indre øres funktion (otoakustiske emissioner) samt foretage en høreprøve. Desuden er der mulighed for at gennemføre en hjernestammeaudiometri.


Hos børn med vedvarende væske i mellemøret, dårlig trivsel og nedsat hørelse tilbydes dræn.


Klinikken følger Dansk selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgis retningslinjer ved behandling af øresygdomme.

Se retningslinjerne her.


Drænindlæggelse

Hvad er dræn?

Dræn er et silastisk rør, der indsættes i trommehinden. Sådan et indgreb foregår i fuld bedøvelse, hvor der er en narkoselæge tilstede. Indgrebet tager ca. 10 min., hvorefter barnet skal observeres i klinikken under uddannet personalets opsyn. Efter operationen kommer barnet til regelmæssig kontrol i klinikken.


Copyright @ All Rights Reserved