Høreapparatsbehandling

v/ speciallæge dr. med. Samih Charabi

Klinik for Øre-, næse- og halssygdomme

Høreapparatsbehandling

Klinikken har en aftale med Region Hovedstaden omkring udlevering af høreapparater indgået i 2015. Undersøgelse med henblik på udlevering af høreapparater indebærer en øreundersøgelse, måling af tryk i mellemøret og en høreprøve med måling af høretærskler over forskellige frekvenser og bestemmelse af skelneevnen. Herefter kan man sammen med audiologiassistenten vælge et sæt høreapparater, der passer til den aktuelle hørenedsættelse. Der kan være tale om et bag-øret apparat eller et i-øre apparat.


Gennemsnitlig tid fra undersøgelse til udlevering af høreapparatet varierer mellem en uge til 14 dage. Behandlingen er gratis, da Region Hovedstanden dækker omkostningerne.


Der er også mulighed for, at man bliver henvist til høreapparatsbehandling på en audiologisk afdeling på et hospital. Det skal bemærkes, at der er relativ lang ventetid på undersøgelsen samt udleveringen af høreapparatet på de audiologiske afdelinger.


Man kan også få en henvisning med henblik på udlevering af høreapparatet hos en anden praksis. Hvis en henvisning ønskes skal der først foretages en øre-, næse- og halsundersøgelse og en høreprøve.


Har du brug for en høreundersøgelse og evt. et sæt høreapparater, er du velkommen til at ringe på klinikkens telefonnummer 33 31 71 68 og aftale en tid. Der behøves ingen henvisning fra privatpraktiserende læge.Copyright @ All Rights Reserved