Næse og bihuler

v/ speciallæge dr. med. Samih Charabi

Klinik for Øre-, næse- og halssygdomme

Næse og bihuler

Ved lidelser i næsen eller bihulen tilbydes undersøgelse af næsecaviteten.


  • Ved allergi tilbydes allergiudredning og priktest.


  • Ved nasalpolypper tilbydes medicinsk behandling og evt. polypfjernelse i lokalbedøvelse. I visse tilfælde suppleres undersøgelsen med CT-scanning af bihulen, herefter evt. henvisning til øre-, næse og halsafdeling med henblik på polypfjernelse i fuldnarkose.


  • Næseblødning kan behandles i lokalbedøvelse med ætsning af evt. blødende kar og indsættelse af en næsetamponade.


Klinikken følger Dansk selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgis retningslinjer ved behandling af sygdomme i næsen eller bihulen.

Se retningslinjer her.


Copyright @ All Rights Reserved